زمانبندی هفته

روزهای هفته ساعت شروع ساعت خاتمه
شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
روش های ارسال
روش های پرداخت
معرفی روش پرداخت جدید
کاور اصلی: (500 * 1920 پیکسل و کمتر از 2MB)
کاور دوم: (500 * 1920 پیکسل و کمتر از 2MB)
لوگو: (کمتر از 2MB)